Aktuelle Kurse und Prüfungen

Alle Kurse als Hybrid-Kurse: du kannst SOWOHL online per LIVE-Video ALS AUCH Face 2 Face bei uns in Dresden lernen. Alle Prüfungen finden Face 2 Face statt.

DEUTSCH 2023 Okt Nov Dez 2024 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Intensivkurs
A1-C1
16. 13. 11. 22. 19. 18. 15. 13. 10. 08. 05. 02.
Intensivkurs
0-Anfänger
13. 22. 19. 18. 15. 13. 10. 08. 05. 02.
TestDaF-Kurs 15. 10. 02.
telc-Kurs 13. 22. 18. 13. 08.
Sommerkurs
0-Anfänger
08. 05.
Sommerkurs
A1.2+
08./15./
22./29.
05./12./
19./26.
Abendkurs
A1 – C1
15. 15. 09.
TestDaF-Prüfung 16.
(Papier)
17.
(Papier)
Telc-Prüfung 24./25.
C1 HS
14./15.
B2
12./13.
C1 HS
auf Anfrage 27./28.
C1 HS
19./20.
B1/B2
23./24.
C1 HS
28./29.
B1/B2
18./19.
C1 HS
auf Anfrage 13./14.
C1 HS
10./11.
B1/B2
DaF – Lehrer-
Weiterbildung
auf Anfrage
DEUTSCH 2023 Okt Nov Dez 2024 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep

 

ENGLISCH 2023 Okt Jun Nov Dez 2024 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Tea Time I 08. 08. 02.
Tea Time II 09. 09. 03.
Tonight 10. 10. 04.
Business E. 11. 11. 05.
Breakfast 12. 12. 06.
Anfänger 17. 17. 11.
Refresher 17. 17. 11.
ENGLISCH 2023 Okt Jun Nov Dez 2024 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Juli Aug Sep

 

SPANISCH 2023 Okt Nov Dez 2024 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep
Anfänger (A1) 23. 15. 15. 09.
Wieder-
Einsteiger (A2)
15. 15. 09.
Konversation 15. 15. 09.
SPANISCH 2023 Okt Nov Dez 2024 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep

icons